Profesor Jadwiga Gałęska-Tritt

Jadwiga Gałęska – Tritt – prof. zw. dr hab., wykładowca (do 2014 r.) Akademii Muzycznej w Poznaniu i w Bydgoszczy – wokalistka,  chórmistrz, pedagog, autorka wielu prac z zakresu pedagogiki wokalnej i chóralistyki.

Inicjatorka i kierownik naukowy Podyplomowych Studiów Emisji Głosu i Podyplomowych Studiów Retoryki Funkcyjnej Emisji i Rehabilitacji Głosu przy instytucji „ANDRAGOG” w Opolu, założycielka TM „Schola Cantorum Posnaniensis”, długoletni prezes i dyrektor artystyczny Towarzystwa. Animatorka naukowego ruchu studenckiego –  Międzywydziałowego Koła Naukowego  Emisji Głosu „Arte et scientia“ AM w Poznaniu, oraz pierwszej po Wyzwoleniu (od r. 1994) prywatnej szkoły o profilu wokalno-aktorskim – Prywatnego  Policealnego Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu. W jej CV znajdują się takie dokonania jak: prowadzenie i  autorstwo, radiowych audycji dla dzieci Pierwszego Programu Polskiego Radia, nauczanie teorii muzyki i śpiewu w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej  im. H. Wieniawskiego w Poznaniu i w Państwowej Szkole Muzyczneej w Gnieźnie, wykłady na Podyplomowych Studiach Chórmistrzowskich AM w Bydgoszczy, Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu i na Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.

Była też jurorem wielu konkursów polskich i międzynarodowych, organizatorem niezliczonych sesji naukowych, kursów i seminariów.

Jako śpiewaczka wykonywała przez ponad 30 lat na polskich i zagranicznych estradach, kantatowo-oratoryjne partie altowe i mezzosopranowe światowych kompozytorów, współpracowała z Zespołem Muzyki Dawnej „Collegium Musicorum Posnaniensium” przy Muzeum Instrumentów  Muzycznych w Poznaniu. Była też solistką orkiestry Państwowej Filharmonii w Poznaniu, Opolu, Gdańsku,  Jeleniej Górze, Kaliszu, Górlitz, Orkiestry Kameralnej Polskiego  Radia i Telewizji w Poznaniu, pod dyrekcją takich dyrygentów jak: Stefan Stuligrosz, Zdzisław Szostak,  Agnieszka Duczmal, Jerzy Młodziejowski, Zdzisław Bernat, Stanisław Krukowski, Mieczysław Dondajewski, Wiktor Buchwald, Włodzimierz Szymański, Renard  Czajkowski, Piotr Baron, Didier Talpain, Christoph Escher, Jan Łukaszewski,

Jako chórmistrz, prowadzila chór dziecięcy Państwowej  Podstawowej Szkoły Muzycznej, założyła Reprezentacyjny Zespół Chorągwi Wielkpolskiej „Harcerski Chór Kameralny Schola  Cantorum”, chór mieszany TM „Schola Cantorum Posnaniensis”, z którymi to zespołami zdobyła wiele nagród w kraju i zagranicą. Była także dyrygentką chóru mieszanego „Cantemus” parafii św. A. Boboli w Poznaniu.>

Prof. Jadwiga Gałęska-Tritt jest aktualnie dyrektorem Centum  Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego „VOCALART”. Prowadzi także gabinet terapii psychofizjologicznej dla osób z problemami  funkcji głosowych (www.vocalart.pl).

Kierowanie PPSSW i TM „Schola Cantorum Posnaniensis” powierzyła swojej córce – dr nauk muzycznych – Barbarze Tritt.