Metoda JGT

Profesor Jadwiga Gałęska-Tritt jest autorką podręczników oraz artykułów z zakresu emisji głosu, chóralistyki, śpiewu solowego i zespołowego, metodyki pracy z dziećmi.

Założenia podstawowe:

1. Podział ciała wokalisty na funkcyjne aparaty wykonawcze.

2.Wprowadzenie świadomości działania tychże aparatów w kontekście ich anatomii i fizjologii, oraz akustyki osobowościowej (odrębnościowej)i akustyki zewnętrznej.

3. Wykazanie współzależności stanów emocjonalnych z podstawowymi mechanizmami technik wokalnych:

– otwarciem gardła i poczuciem przestrzenności akustycznych ciała,

– precyzji artykulacji słownej,

– barwowości fal głosowych,

– nośności rezonacyjnej głosu.

4. Zwracanie uwagi na ścisły związek wybrzmień fal głosowych z funcyjnością muskulatury ciała.

5. Wprowadzenie terminologii dotyczącej wybrzmień energo-akustycznych ciała i akustyki nasady (głowy), opartych o głębokie studia nauk o człowieku, jego psychoanalizy osobowościowej, oraz praw fizyczno-akustycznych.

6. Przedstawienie funkcyjności ciała śpiewaka, w różnorodnych założeniach wykonawczych, takich jak: style epokowe, techniki warsztatów kompozytorskich, rodzaj muzyki, etc.

Bibliografia

Gałęska-Tritt Jadwiga, Kształcenie głosu dziecka w śpiewie zespołowym, COMUK, Warszawa 1985 (wydawnictwo wyczerpane).

Gałęska-Tritt Jadwiga, Śpiewaj! to bardzo łatwe, cykl artykułów w „Życiu Muzycznym”, art.I: ŻM 5-6(1994), s.32-35; art.II: ŻM 7-8(1994), s.36-39; art. III: ŻM 1-2(1995), s.36-39; art.IV: ŻM 3-4(1995), s.36-38; art.V: ŻM 5-6(1995), s. 34-36

Gałęska-Tritt Jadwiga, Kształtowanie gestem dyrygenckim techniki wokalnej chóru, Wyd. Międz. Festiwalu Muz. Chóralnej, z. IV, Barczewo 2005.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Ciało człowieka – pierwszym i najdoskonalszym instrumentem muzycznym, Wyd. Międz. Festiwalu Muzyki Chóralnej z.V, Barczewo 2006.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Dzieci lubią śpiewać a my razem z nimi, (Mały poradnik metodyczny dla wychowawców i rodziców), Wyd. „Mila”, Poznań 2007.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Kilka uwag o technice i naturze pięknego śpiewu, artykuł w czasopiśmie „Twoja Muza” – nr 5 (18), październik-listopad 2006, s. 72-73.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Śpiewacy ciała i duszy, art. – „Twoja Muza” – nr 4 (23), sierpień-wrzesień 2007, s. 66-68.

Gałęska-Tritt Jadwiga, „Kiedy śpiewasz ciałem i duszą”, Wydawnictwo „Wokalistyka w Polsce i na świecie” – t. V, Wrocław 2008.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Psychomotoryka dynamiczna instrumentu głosu, „Musica varia”, Wydawnictwo Uczelniane A. Muz. im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, s. 101-112.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Śpiewam solo i w zespole – Psychofizjologia śpiewu dla każdego, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2009.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Śpiew stylowy dzisiaj, „Twoja Muza” nr 6 (37), grudzień – styczeń 2010, s. 66 – 67.

Gałęska-Tritt Jadwiga, In te, anima mea, tempora metior, De musica commentarii t.II, Akademia Muzyczna, Poznań 2010, s. 253 – 262.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Wokalne problemy wykonawcze, Wyd. PPSSW, Poznań 2010/11.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Krzyk-zamiast wokalnego brzmienia, artykuł – czasopismo „Twoja Muza” nr 1, s. 80 – 81, luty-marzec 2012.

Gałęska-Tritt Jadwiga, „Zaklęcia” śpiewnik dla dzieci Andrzeja Koszewskiego do poezji Józefa Ratajczaka – Przewodnik metodyczny, Akademia Muzyczna im. I.J.Paderewskiego, Poznań 2012.

Gałęska-Tritt Jadwiga, „Kiedy śpiewasz ciałem i duszą”, Wydawnictwo „Wokalistyka w Polsce i na świecie” – t. V, Wrocław 2008.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Psychomotoryka dynamiczna instrumentu głosu, „Musica varia”, Wydawnictwo Uczelniane A. Muz. im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, s. 101-112.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Śpiewam solo i w zespole – Psychofizjologia śpiewu dla każdego, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2009.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Wokalne problemy wykonawcze z. I, Wyd. PPSSW, Poznań 2010/11.

Gałęska-Tritt Jadwiga, „Zaklęcia” śpiewnik dla dzieci Andrzeja Koszewskiego do poezji Józefa Ratajczaka – Przewodnik metodyczny, Akademia Muzyczna im. I.J.Paderewskiego, Poznań 2012.

Gałęska-Tritt Jadwiga, „Kilka uwag o emocjach, rytmach i kolorytach w naturze ludzkiej egzystencji i komunikacji poprzez instrument głosu”, artykuł, Wyd.: Katedra Ekokomunikacji UAM, Poznań 2012, z. Transkomunikacja t. IV.

Gałęska-Tritt Jadwiga, „Wielki teatr śpiewem owiany”, artykuł, Scripta Neophilologica Posnaniensia, UAM 2017, str. 469 – 477.

Uwaga!
Artykuły oznaczone tłustszymi literami, są zawarte w zeszycie naukowym PPSSW – 2018, pt.: „Śpiewanie ciałem i duszą”. Wybór artykułów autorstwa prof. Jadwigi Gałęskiej- Tritt, lata 1994-2018.
Pozycja możliwa do nabycia na str. www.vocalart.pl – Sklep PPSSW.